Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiliśmy sposoby, w jakie sizzling-hot.org gromadzi określone informacje od odwiedzających witrynę oraz w jaki sposób dane te są później przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane. Gromadzimy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w celu świadczenia usług kasyna i dopasowywania depozytów, a także w celu utrzymania i ulepszania tej witryny. Dane osobowe użytkowników są gromadzone w pełnej zgodności z najnowszymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Wprowadzenie 

W poniższych sekcjach przedstawiliśmy szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób sizzling-hot.org gromadzi i przetwarza dane osobowe osób odwiedzających witrynę, a także nasze uzasadnienia prawne dla gromadzenia i przetwarzania tych danych. Ponadto zamieściliśmy również wyjaśnienia dotyczące konkretnych praw do ochrony danych przysługujących naszym użytkownikom.

Aby lepiej zrozumieć niniejszą Politykę, zachęcamy do zapoznania się z terminami prawnymi zdefiniowanymi poniżej.

Terminologia

 • Dane osobowe: Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące osoby, które mogą być wykorzystane do jej potencjalnej identyfikacji. Obejmuje to imię i nazwisko, adres fizyczny i elektroniczny, numer telefonu i inne atrybuty określone w art. 4(1) RODO.
 • Administrator danych: Osoba, firma lub inny podmiot uprawniony do decydowania o tym, jakie rodzaje danych osobowych będą gromadzone, kto będzie je przetwarzał i w jaki sposób oraz do czego będą wykorzystywane zebrane w ten sposób dane. W przypadku tej witryny administratorem danych jest sizzling-hot.org.
 • Podmiot przetwarzający dane: Organizacja lub osoba(y) wyznaczona(e) przez Administratora Danych do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania lub przetwarzania w inny sposób Danych Osobowych użytkowników. Strona internetowa może współpracować z wieloma różnymi podmiotami przetwarzającymi dane w tym samym czasie.
 • Przetwarzanie danych osobowych: Termin obejmujący wszystkie możliwe operacje i manipulacje danymi użytkownika gromadzonymi przez witrynę internetową. Lista możliwych operacji obejmuje między innymi przechowywanie, przesyłanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie i wiele innych.
 • RODO: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Metody gromadzenia danych osobowych

Aby odpowiednio świadczyć usługi prezentowane na stronie sizzling-hot.org i wypełniać nasze zobowiązania prawne, musimy gromadzić pewne dane osobowe od osób odwiedzających witrynę. Poniżej przedstawiamy różne sposoby przekazywania nam tych danych przez użytkowników:

 • Użytkownicy dobrowolnie udostępniają dane poprzez korzystanie z witryny:

Odwiedzający witrynę naturalnie udostępniają niektóre ze swoich Danych Osobowych podczas przeglądania naszej witryny lub zamawiania naszych usług. Na przykład, jeśli użytkownik prześle nasz formularz kontaktowy lub złoży wniosek o premię, może być zmuszony do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Zawsze prosimy naszych klientów o świadomą zgodę przed zebraniem takich danych.

 • Użytkownicy udostępniający dane w komunikacji z sizzling-hot.org:

Ponadto odwiedzający witrynę mogą dobrowolnie podać więcej informacji, gdy angażują się w komunikację z sizzling-hot.org. Mogą zaoferować więcej szczegółów na temat swojej sytuacji, doświadczenia z naszymi usługami i tak dalej, na przykład podczas rozmowy z sizzling-hot.org za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej. Ponieważ użytkownicy podają te informacje według własnego uznania, są one uważane za podane dobrowolnie. Jeśli niektóre z danych udostępnionych nam w ten sposób nie dotyczą dyskusji lub nie są niezbędne do spełnienia żądania użytkownika, sizzling-hot.org nie będzie ich przetwarzać.

 • Dalsze informacje gromadzone za pomocą plików cookie:

Ponadto pliki cookie, których używamy na stronie sizzling-hot.org, mogą gromadzić więcej informacji o odwiedzających witrynę. Pliki cookie mogą wykrywać szczegóły, takie jak lokalizacja, dane demograficzne i preferencje przeglądania. Nie wykorzystujemy tych informacji do wyróżniania konkretnych użytkowników, ale raczej do badania naszej bazy klientów i lepszego zrozumienia ich potrzeb, abyśmy mogli świadczyć lepsze usługi w przyszłości.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odwiedzających witrynę jest wymagane, aby sizzling-hot.org mógł świadczyć usługi marketingu afiliacyjnego i łączyć użytkowników z odpowiednimi kasynami online lub zapewniać im dostęp do ekskluzywnych ofert i bonusów. Ponadto potrzebujemy również niektórych danych naszych użytkowników do badania wydajności naszej witryny i planowania ulepszeń technicznych lub treści. Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności w regionach, w których prowadzimy działalność.

Aby lepiej zilustrować nasze potrzeby w zakresie gromadzenia danych, poniżej przedstawiono podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez sizzling-hot.org:

 • Skuteczne świadczenie usług: Wymagamy pewnych podstawowych danych osobowych od naszych klientów, aby odpowiednio świadczyć nasze usługi, takie jak łączenie ich z kasynem online lub znajdowanie im aktywnych ofert promocyjnych.
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych: Niektóre przepisy, takie jak na przykład RODO, wymagają od sizzling-hot.org jako podmiotu gromadzącego dane zbierania określonych informacji o odwiedzających witrynę.
 • Realizacja naszych uzasadnionych interesów biznesowych: Jako firma internetowa mamy również uzasadniony interes w utrzymaniu jakości witryny sizzling-hot.org i ciągłym jej ulepszaniu, w związku z czym gromadzimy pewne dane techniczne i dane dotyczące przeglądania od odwiedzających witrynę. Dane te pomagają nam ocenić wydajność naszej witryny.
 • Inne dobrowolne formy gromadzenia danych: Oprócz przypadków użycia wymienionych powyżej, użytkownicy mogą również udostępniać sizzling-hot.org inne dane osobowe za ich dobrowolną, świadomą zgodą.

Należy pamiętać, że chociaż sizzling-hot.org jest podmiotem gromadzącym dane dla tej witryny, nie jest podmiotem przetwarzającym dane. Nie przechowujemy żadnych informacji o naszych klientach na serwerach naszej witryny. Zamiast tego wszystkie informacje są przekazywane do naszych zewnętrznych partnerów kasynowych, gdy użytkownik zażąda naszej usługi dopasowywania kasyn. Kasyna te działają jako podmioty przetwarzające dane, gdy klient wyrazi zgodę na udostępnienie im swoich danych osobowych.

Jeśli jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych, a nie zostało to omówione w tym dokumencie, skontaktuj się z kasynem, z którym nawiązaliśmy połączenie, ponieważ jest ono podmiotem przetwarzającym dane w Twoim przypadku.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Aby nasza platforma mogła prawidłowo funkcjonować i dostarczać wysokiej jakości usługi, które reklamujemy, musimy gromadzić i wykorzystywać niektóre dane osobowe odwiedzających naszą witrynę. 

Oto różne kategorie przypadków użycia danych zebranych za pomocą wcześniej opisanych metod: 

 • Łączenie użytkownika z kasynami online i ofertami specjalnymi: Musimy gromadzić i wykorzystywać imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta, jeśli zażąda on naszej usługi dopasowywania kasyn, ponieważ musimy przekazywać te informacje naszym partnerom, aby mogli oni świadczyć usługi hazardowe i oferować bonusy naszym klientom.
 • Komunikacja z użytkownikiem: Aby móc odpowiadać na zapytania użytkowników, potrzebujemy, aby udostępniali nam swoje dane kontaktowe podczas przesyłania formularza Skontaktuj się z nami.
 • Powiadamianie użytkownika o promocjach: Jeśli klient wyraźnie wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowych usługach lub ofertach promocyjnych, musimy przetwarzać jego Dane, aby wysyłać mu takie informacje.
 • Badanie aktualizacji strony internetowej: Platforma sizzling-hot.org musi również przeglądać i przetwarzać dane osobowe użytkowników podczas sprawdzania wydajności witryny. Korzystamy z tego cennego wglądu, aby zidentyfikować aspekty naszej witryny, które można jeszcze ulepszyć, abyśmy mogli zapewnić jeszcze bardziej satysfakcjonujące wrażenia z przeglądania w przyszłości.

Korzystanie z plików cookie

Podobnie jak wszystkie nowoczesne strony internetowe, sizzling-hot.org opiera się na plikach cookie w celu identyfikacji użytkowników i badania ich preferencji przeglądania. Chociaż informacje te nie są wykorzystywane do śledzenia użytkownika, pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje naszych klientów. W rezultacie pliki cookie są nieocenionym narzędziem, na którym polega nasz personel techniczny, aby znaleźć obszary wymagające poprawy na naszej stronie internetowej. 

Podczas przeglądania strony sizzling-hot.org klienci mogą napotkać trzy różne rodzaje plików cookie.

Stałe pliki cookie

Te niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Jeśli je wyłączysz, możesz zostać zablokowany w niektórych usługach lub sekcjach witryny, co negatywnie wpłynie na komfort przeglądania.

Pliki cookie Google Analytics

Platforma sizzling-hot.org może również korzystać z plików cookie Google Analytics w celu dalszego badania preferencji naszych użytkowników i zapewnienia przyjemniejszego przeglądania. Należy pamiętać, że zgodnie z naszą umową z Google, Google nie może wykorzystywać danych naszych użytkowników do własnych celów.

Pliki cookie stron trzecich

Nasza witryna może również zawierać pliki cookie należące do naszych partnerów zewnętrznych. Te pliki cookie pomagają w płynnym przejściu z naszej witryny do ich witryny i poprawiają komfort korzystania z naszej witryny.

Jak przechowujemy dane osobowe?

Żadne informacje, które zbieramy od odwiedzających witrynę, nie są zapisywane na serwerach sizzling-hot.org. Ponieważ nie jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane, nie potrzebujemy tych danych. Zamiast tego wszystkie informacje o użytkownikach są przesyłane do naszych partnerów stowarzyszonych - kasyn online, które sizzling-hot.org polecił klientowi. Firma lub firmy, z którymi klient decyduje się współpracować, przechowują i przetwarzają informacje o kliencie. 

Nasi partnerzy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących prywatności, niezależnie od tego, czy jest to RODO, czy jego zagraniczny odpowiednik. Mimo to zalecamy naszym użytkownikom dokładne zapoznanie się z polityką prywatności każdego kasyna online, aby dowiedzieć się więcej, ponieważ niektóre klauzule mogą różnić się od warunków określonych na sizzling-hot.org. 

Czy Twoje dane osobowe są bezpieczne?

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszym klientom, witryna sizzling-hot.org spełnia najnowsze wymogi bezpieczeństwa sieciowego i posiada ważny certyfikat SSL do prawidłowego szyfrowania danych użytkownika. 

Ponadto przestrzegamy bardzo rygorystycznych zasad udostępniania danych i nie ujawniamy informacji o naszych klientach żadnym nieupoważnionym stronom trzecim. Wszelkie potencjalne udostępnianie danych odbywa się za wyraźną, świadomą zgodą użytkownika. Jeśli uprawniona strona trzecia, taka jak organizacja lub władze lokalne, zażąda dostępu do danych osobowych użytkownika, zobowiązujemy się poinformować go o tym w rozsądnym terminie i formalnie uzyskać jego zgodę, jeśli wymaga tego prawo, przed udostępnieniem informacji.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych w sizzling-hot.org, zorganizowaliśmy nasz przepływ pracy w sposób, który zapewnia, że Twoje dane przechodzą przez jak najmniejszą liczbę pracowników wymaganych do świadczenia usług, o które nas prosisz. Ponadto wszyscy pracownicy sizzling-hot.org są objęci umowami o zachowaniu poufności i mają prawny zakaz udostępniania komukolwiek jakichkolwiek szczegółów dotyczących danych osobowych naszych klientów.

Niemniej jednak w niektórych okolicznościach strony trzecie mogą skontaktować się z sizzling-hot.org z prośbą o dostęp do danych osobowych użytkownika. Na przykład, jeśli władze prowadzą dochodzenie, które dotyczy jednego lub więcej naszych klientów i wymagają szczegółowych informacji na temat doświadczeń tych użytkowników na sizzling-hot.org, możemy być zmuszeni do przestrzegania prawa i respektowania tego żądania. 

Zapewniamy jednak, że personel sizzling-hot.org skrupulatnie zbada wszystkie takie żądania, aby potwierdzić, czy ich pochodzenie jest zgodne z prawem. Przeanalizujemy również lokalne przepisy, aby ustalić, czy w rzeczywistości jesteśmy zobowiązani do ich przestrzegania lub czy prawa naszych użytkowników do prywatności danych przeważają nad żądaniem. Naszą najwyższą intencją jest ochrona danych osobowych udostępnianych nam przez klientów w zakresie, w jakim przewidują to przepisy o ochronie danych.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

Jak wspomniano wcześniej, sizzling-hot.org zawsze powiadamia klientów, jeśli strona trzecia prosi o wgląd w ich dane i prosi o zgodę we wszystkich przypadkach, w których zgoda jest konieczna.

Mimo to zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności witryn stron trzecich, z których korzystasz, nawet jeśli zostałeś do nich przekierowany z witryny sizzling-hot.org, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają i udostępniają Twoje informacje.

Należy pamiętać, że oprócz sizzling-hot.org i naszych partnerów stowarzyszonych może istnieć więcej stron prawnie upoważnionych do przeglądania danych osobowych użytkownika. Na przykład każda firma hostingowa, z którą współpracuje sizzling-hot.org, może być uprawniona do dostępu do danych użytkownika w ramach wymagań technicznych dotyczących utrzymania i funkcjonowania naszej witryny internetowej. 

Mimo to wszystkie strony, które mają dostęp do danych osobowych użytkownika, przeglądają je i przetwarzają zgodnie z RODO i wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Jakie są prawa użytkownika w zakresie ochrony danych?

Przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak RODO i niektóre jego zagraniczne odpowiedniki, uprawniają wszystkich użytkowników witryny do następujących praw:

 • Prawo do wglądu w swoje dane: Klienci mają prawo do wglądu w dane zebrane przez sizzling-hot.org.
 • Prawo do zmiany danych: Klienci mają również prawo do zmiany informacji, które sizzling-hot.org zapisał na ich temat, jeśli zostały one nieprawidłowo zapisane lub wymagają aktualizacji.
 • Prawo do ograniczenia dostępu do danych użytkownika: Użytkownicy mogą również zażądać, aby sizzling-hot.org ograniczył dostęp do ich danych osobowych w szczególnych okolicznościach określonych w RODO. Na przykład, jeśli klient jest w trakcie sporu dotyczącego przetwarzania danych, może chcieć, aby jego informacje pozostały prywatne do czasu podjęcia decyzji.
 • Prawo do przenoszenia danych: Klienci mogą również poprosić Administratora Danych o udostępnienie lub przesłanie ich informacji innej wybranej przez nich stronie trzeciej.
 • Prawo do usunięcia danych: Użytkownicy mogą zażądać od sizzling-hot.org usunięcia zgromadzonych na ich temat danych osobowych. Gdy pojawi się takie żądanie, musimy również poinformować podmioty przetwarzające dane, z którymi współpracuje sizzling-hot.org, o żądaniu, aby mogły one również usunąć własne kopie tych danych.
 • Prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych: Jeśli użytkownicy uznają, że coś jest nie tak ze sposobem gromadzenia lub przetwarzania ich danych, mogą złożyć formalną skargę do odpowiednich organów.

Ponadto użytkownicy witryny mogą również:

 • Odmówić zgody na Politykę prywatności sizzling-hot.org oraz gromadzenie lub przetwarzanie danych (choć w tym przypadku nie mogą korzystać z naszych usług);
 • Zakwestionować podstawy przedstawione przez sizzling-hot.org jako uzasadniony interes w gromadzeniu i przetwarzaniu danych, jeśli mogą udowodnić, że nasze powody nie przeważają nad ich prawami do prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza na naszej stronie Kontakt. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych zalecamy zwrócenie się bezpośrednio do kasyn online, z którymi nawiązaliśmy połączenie, ponieważ są one podmiotami przetwarzającymi dane, które mogą udzielić odpowiedzi.

Zmiany zasad

W pełni zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności lub innych sekcji i stron sizzling-hot.org. Postaramy się informować naszych klientów o nadchodzących zmianach z wyprzedzeniem, ale nadal możemy wprowadzać pewne poprawki bez wcześniejszego powiadomienia. 

Zmiany treści wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na żywo na stronie sizzling-hot.org lub od następnej wizyty na stronie, jeśli użytkownik jest już na niej w momencie wprowadzania zmian. 

Niezależnie od tego, czy użytkownik rutynowo sprawdza niniejszą Politykę pod kątem zmian, czy nie, dalsze korzystanie z naszej witryny oznacza jego zgodę na te zmiany.

Przewiń do góry